Opiskele!

Perehdy vesistökunnostuksen saloihin sivuilta löytyvän materiaalin ja linkkien kautta. Opiskele typen, fosforin ja kiintoaineksen kiertokulku ekosysteemissä.